Stowarzyszenie VIA ACTIVA

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne VIA ACTIVA powstało w listopadzie 2003 roku w Poznaniu. Grono członków-założycieli stanowią twórcy różnych dziedzin (m.in. aktorzy scen poznańskich, wykładowcy ASP w Poznaniu) oraz osoby związane z poznańskim środowiskiem artystycznym i pedagogicznym.

zakres działalności:
Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw artystycznych, upowszechnianie działań kulturotwórczych, proekologicznych, oraz związanych z promocją turystyki, Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

podstawa prawna działalności
Wpis do KRS nr 0000180526

zarząd stowarzyszenia:
Lucyna Winkel - Prezes
Sławomir Sobczak - wiceprezes
Krzysztof Sobczak - sekretarz
Olga Sobczak - skarbnik
Anna Tyczyńska - członek zarządu