piątek, 2 kwietnia 2010

O projekcie

Projekt przewiduje realizację cyklicznych spotkań z teatrem dla dzieci najmłodszych (do 6 roku życia) i ich opiekunów. Skierowany jest do mieszkańców małych miejscowości (poniżej 10 tys. mieszkańców). Obejmuje 6 wybranych ośrodków Województwa wielkopolskiego, pozbawionych teatrów i centrów kultury (tzw. daleko od szosy).
W każdej z miejscowości zostaną zaprezentowane 3 profesjonalne spektakle teatralne w wykonaniu Studia Teatralnego Blum z Poznania - profesjonalnego teatru specjalizującego się w przedstawieniach dla młodych widzów (nagradzanego i wyróżnianego m.in. na festiwalach w Warszawie – Korczak 2007, Bolonii czy Lizbonie: „Co To?”, „Pudełko”, „Śpiewanki” lub „Słoń”). Specjaliści poprowadzą także 3 cykle warsztatów teatralno-integracyjnych połączonych ze spektaklami.
W każdej z wybranych miejscowości projektem objęta jest jedna grupa dzieci (ok. 30) i ich opiekunowie. Hasło projektu brzmi: „Mama, tata i ja” i ważnym jest, aby uczestnicy przeszli przez cały cykl spotkań teatralno - warsztatowych.

Na tym blogu uczestnicy będą mogli wymieniać uwagi na temat projektu a także nurtujących ich problemów życia codziennego.

MIEJSCE DZIAŁAŃ
Miejscami realizacji projektu będą sale widowiskowe, konferencyjne, świetlice szkolne, przedszkola itp. w małych miejscowościach (poniżej 10 tys. mieszkańców) województwa wielkopolskiego o trudnym dostępie do tzw. żywej kultury, gdzie nie funkcjonuje stała scena teatralna.

CELE
Celem nadrzędnym jest rozbudzenie kreatywności wśród uczestników projektu i ich przekonania o możliwości wpływania na własne życie.
Ponadto - pogłębienie więzi rodzinnych, ożywienie kontaktów w ramach społeczności lokalnych i pobudzenie aktywności ich członków, ukazanie możliwości, jakie daje nam twórczość artystyczna Pragniemy dotrzeć z widowiskiem teatralnym do środowisk, z których dzieci nigdy nie uczestniczyły w przedstawieniu teatralnym. Ukazać możliwość innego rodzaju kontaktów międzyludzkich i przeżyć artystycznych. Poprzez działania przed i po spektaklu (warsztaty integracyjne) zaproponować nie tylko atrakcyjną formę spędzenia czasu, ale również zintegrować środowisko lokalne.
Grupą docelową są rodziny z małymi dziećmi (do 6 roku życia), którym chcemy przedstawić nowatorskie na skalę naszego kraju a nagradzane na festiwalach spektakle Studia Teatralnego BLUM z Poznania przeznaczone właśnie dla tej grupy wiekowej.